Get Adobe Flash player

Fyzika - 6. třída

V hodinách fyziky se žáci seznamují s fyzikálními veličinami a jejich měřením. Posuďte sami, jak si poradili s měřením objemu kapalného a pevného tělesa, s odhady množství vody v jednotlivých nádobách. Vyzkoušeli si vážení na různých typech vah, odhadovali hmotnost předmětů a samozřejmě zjišťovali jejich přesnou hmotnost. Ví, že nejobtížněji se váží s laboratorními vahami, nejlehčí je naopak vážení na digitální váze.

Mgr. Jitka Fendrychová

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.