Get Adobe Flash player

Fyzika - 6. třída

V hodinách fyziky se žáci seznamují s fyzikálními veličinami a jejich měřením. Posuďte sami, jak si poradili s měřením objemu kapalného a pevného tělesa, s odhady množství vody v jednotlivých nádobách. Vyzkoušeli si vážení na různých typech vah, odhadovali hmotnost předmětů a samozřejmě zjišťovali jejich přesnou hmotnost. Ví, že nejobtížněji se váží s laboratorními vahami, nejlehčí je naopak vážení na digitální váze.

Mgr. Jitka Fendrychová

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.