Get Adobe Flash player

Národní dům patřil jenom nám …

besidka 028 resizeJednou za rok mají žáci naší školy šanci vyzkoušet „prkna, která znamenají svět“. Pronájem velkého sálu Národního domu není levná záležitost. Role herce, tanečníka nebo moderátora však přináší dětem nezapomenutelný zážitek. Nabité hlediště nás opět přesvědčilo o tom, že zájem diváků je veliký. Jejich potlesk byl odměnou za kus práce, který žáci i učitelé odvedli při přípravě jednotlivých představení. Poděkování patří nejen jim, ale rovněž technickému zázemí – panu osvětlovači, zvukaři a panu kameramanovi, který pro zájemce připravil záznam celého představení.

Touto cestou bych pak chtěla jmenovitě poděkovat panu Joudalovi, tatínkovi Honzíka ze druhé a Jakuba ze čtvrté třídy. Také on představení natočil a poskytl učitelům i žákům zmíněných tříd bezplatně DVD nahrávky.

(fotogalerie I. zde - 1. třída)
(fotogalerie II. zde - 2. třída)
(fotogalerie III. zde - 3. třída)
(fotogalerie IV. zde - 4. a 5.  třída)
(fotogalerie V. zde - 6. třída)
(fotogalerie VI. zde - 7. třída)
(fotogalerie VII. zde - 8. třída)
(fotogalerie VIII. zde - 9. třída)
(fotogalerie IX. zde - 8. a 9. třída)

Mgr. Martina Glazarová

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.