Get Adobe Flash player

Školní kolo soutěže v zájmové umělecké činnosti

Jak tomu bylo v letech minulých... i v letošním školním roce jsme v naší škole soutěžili v recitaci, zpěvu, hře na hudební nástroj a po několikaleté přestávce také v obnovené kategorii tanec. Tradiční bylo v březnu 2012 též rozdělení žáků do třech soutěžních kategorií (tito žáci do školního kola soutěže postoupili na základě výsledků třídních kol).

Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za svou snahu a zdolávání trémy, všem porotcům i přítomným patří poděkování za to, že přispěli ke zdárnému a hladkému průběhu celé naší soutěže.

Mgr.  K. Javůrková

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.