Get Adobe Flash player

Každý může být vítězem

Kampaň Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem, která putuje po všech regionech České republiky, zavítala i do Trutnova...

Žáci se mohli těšit na tři části programu: vedle videoprojekce hodnot olympionismu byla připravena sprinterská soutěž na herní konzoli, dále se žáci zapojili do rozhovoru s Kateřinou Neumannovou a Janem Semorádem. Třetí část programu byla umístěna na náměstí v podobě velkoformátových fotografií z našich největších úspěchů na olympiádách.

V pátek 27. 4. po hlavním vyučování jsme se odebrali se žáky sedmé třídy a s vybranými redaktory z předmětu Tvorba školního časopisu na edukační program do kinosálu Vesmír. Dozvěděli jsme se zajímavé informace a já se stala reprezentantkou naší školy v soutěžích. Po ukončení akce jsme šli na Krakonošovo náměstí se podívat na výstavu olympijských fotografií. Akce se mi moc líbila a byla pro mě docela přínosná.
B. Melínová, 8. třída

Program:
- Projekce Každý může být vítězem - vítězné okamžiky z OH
- Hodnoty olympiemi - představení Pierre de Coubertina, historie OH, olympijské heslo, symbol
- Příběhy vítězství - příběh chemika Prof. Ind. RTDr. Otto Wichterleho a hudebního skladatele Jaroslava Ježka
- Soutěž Běžím za celou třídu
- Pod pěti kruhy - inteligentní kvíz
- Představení olympioniků z Královéhradeckého kraje
- Žijeme Londýnem - příprava na Hry XXX. Olympiády 2012 v Londýně

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.