Get Adobe Flash player

Na cestě k dějepisnému projektu…

dscn0030 resizeV tomto týdnu (18. a 19. 5. 2016) nás bude čekat dvoudenní projekt věnovaný Karlu IV. u příležitosti oslav 700. výročí jeho narození.

S prvotním organizačním zajišťováním jsem započala v zimní období, nápady, informace a pokyny předávala dále… a v našem pedagogickém kolektivu našla velkou podporu, za což všem patří velké poděkování.

Téma vrcholného středověku v době lucemburské bylo postupně v rámci mezipředmětových vztahů včleňováno do výuky, hojně se objevovalo v hodinách výtvarné výchovy či pracovního vyučování. K mým hlavním spolupracovníkům patří Mgr. Jana Čanigová, posílám další velký dík!

Žáci byli v hodinách snaživí, značně pilní, šikovní a jak se jim dařilo, si budete moci prohlédnout v naší školní budově, která obdobím gotickým ožívá a ještě více v polovině týdne ožije! Alespoň malý střípek z prováděných činností se odlomil pro začátek do internetové fotogalerie.

Nezbývá než se těšit na setkání s Karlem IV. a jeho dobou…

(fotogalerie zde)

Mgr. Kateřina Javůrková

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.