Get Adobe Flash player

Středověk neskončil ...

dscn1976 resize… aneb jak ožil v Základní škole pro žáky s SPU ve Voletinách.

Třetí květnový týden byl pro žáky základní školy ve Voletinách ve znamení velkolepého programu u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV.

V průběhu několika týdnů pod vedením vyučujících Mgr. Kateřiny Javůrkové a Mgr. Jany Čanigové ve spolupráci s ostatními pedagogy žáci vytvářeli řadu výtvarných materiálů, výrobků, a tak školní budova začala postupně ožívat obdobím vrcholného středověku, dobou gotickou, aby vše v plánovaném čase mohlo naplno vypuknout.

První den projektu školu navštívil i starosta města pan Mgr. Ivan Adamec a vedoucí odboru sociálních věcí pan Mgr. Dušan Rejl.

Pro děti bylo vydařeným překvapením, že je učitelé vítali v rozličných dobových kostýmech. Žáci si mohli středověk prožít opravdu na vlastní kůži. Byla pro ně připravena řada stanovišť, kde zkoušeli různorodé činnosti, plnili rozmanité úkoly, vstřebávali zajímavé informace – ve školní dílně vyřezávali Karlův most a Staroměstskou mosteckou věž, vyráběli poháry, postavy rytířů nebo hradních paní. Na školní zahradě si pekli vlastnoručně vyrobené obilné placky, zastavili se tu u nožíře – zbrojíře, v řemeslné dílně předli, tkali, plstili, vstoupili do středověké místnosti, kde prověřovali své znalosti, z dobové hostiny ochutnávali rozličných pokrmů… Všechny zaujaly také ukázky historického šermu a rytířské souboje. Bylo možné si některé části zbroje vyzkoušet či zastřílet z kuše. Ve třídách si žáci vyráběli královské koruny, chystali gotické oblečení, o Karlu IV. četli různé básně, knihy, luštili kvízy, křížovky, hráli hry aj.

Po celé dva dny na nás ze svého trůnu v téměř životní velikosti dohlížel římský císař, český král, Karel IV., a spokojeně se usmíval.

Spolu s pedagogy se na bohatém programu a působivé středověké atmosféře podílela také řada hostů, například paní Martina Poliaková z Domu pod jasanem ve Voletinách, která ochotně přišla a umožnila žákům ještě více nahlédnout do tajů středověkých řemesel, pan Zdeněk Máslo, jež do školy zavítal se skupinou historického šermu Legenda Aurea ze Dvora Králové nad Labem, nebo páni Milan Spěvák a Pavel Hurdálek, členové skupiny historického šermu Durabo.

Celý projekt se opravdu vydařil a všichni zúčastnění si ho užili. Poděkování zaslouží každý, kdo se na něm jakkoli podílel.

Završením této akce bude již dlouhodobě naplánovaná poznávací exkurze na Karlštejn a jeho okolí, tak nezbývá než se těšit na 1. června.

(fotogalerie 01 zde - Projekt Vivat Karel)
(fotogalerie 02 zde - Není nad plný břich)
(fotogalerie 03 zde - Nožíř, zbrojíř)
(fotogalerie 04 zde - Předeme, tkáme, plstíme)
(fotogalerie 05 zde - Středověk neskončil)
(fotogalerie 06 zde - Kdo si hraje nezlobí)
(fotogalerie 07 zde - Přilož ruku k dílu)
(fotogalerie 08 zde - Legenda Aurea)
(fotogalerie 09 zde - Slavnostní zakončení)
(fotogalerie 10 zde - Středověké třídní dění)
(fotogalerie 11 zde - Výzdoba školy)
(fotogalerie 12 zde - Několik fotografií na závěr)

Mgr. Stanislava Tejchmanová, Mgr. Kateřina Javůrková

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.