Get Adobe Flash player

Pasování na čtenáře

V úterý 5. června jsme letos naposledy navštívili knihovnu v Trutnově. Prokázali jsme, že víme, jak se ke knížkám chovat, umíme číst, známe mnoho hádanek a pohádek. Slavnostně jsme složili rytířský slib:

Slibuji ve jménu všech
krásných knížek, pohádek,
příběhů a básniček:

Budu se chovat jako rytíř řádu čtenářského.

Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější dary.

Budu je mít rád.

Budu se k nim chovat opatrně a s úctou.
 
Paní knihovnice nás pak pasovala na rytíře řádu čtenářského. Dostali jsme pasovací listinu a úplně novou knížku Miloše Kratochvíla: Školníci.

Mgr. Martina Glazarová

Třídní schůzky


Dne 23. 11. proběhnou v odpoledních hodinách třídní schůzky. Bližší informace v ŽK.

Projekt Příběhy bezpráví


Dne 23. 11. se v naší škole uskuteční projekt Příběhy bezpráví. Akce je určena nejstarším žákům. Proběhne filmová projekce, beseda s pamětníkem - letošním tématem jsou "Příběhy vzdoru".

Profesní orientace


Dne 1. 12. navštíví žáci 9. ročníku v rámci předmětu Volba povolání SOŠ a SOU Trutnov.

    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.