Get Adobe Flash player

Ekologické aktivity naší školy

ekoaktiv

Ekologickým aktivitám se věnujeme celoročně. Plán enviromentální výchovy vychází ze vzdělávacího programu naší školy : Národní škola. Usilujeme o pozitivní emoční vyladění osobnosti dítěte, snížení úrovně agresivity, chceme zbavit dítě vnitřních bariér. Snažíme se spoluvytvářet svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Vedeme děti k tomu, že pro zaujímání odpovědných postojů je potřebné získání co nejhlubšího poznání světa kolem sebe. Podporujeme zájem dětí o poznání světa v jeho globálních souvislostech. Vytváříme v dětech postoje, které směřují k trvale udržitelnému rozvoji světa. Vštěpujeme jim zásady zdravého způsobu života.

K plnění těchto stěžejních úkolů používáme především projektové vyučování a učivo všech postupných ročníků (především prvouka, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, přírodopis, výchova ke zdraví), kde je cíleně budován pozitivní vztah k přírodě a ochraně životního prostředí.

Přikládáme stručný seznam aktivit zaměřených na ekologickou výchovu.
 • vkusná výzdoba třídy a školy, na které se žáci sami podílejí (celoročně)
 • soutěže v poznávání přírodnin – třídní a školní kolo pro 1. - 9. ročník (2krát ročně)
 • sbírka ve prospěch psího útulku v Trutnově spojená s přednáškou o výcviku a využití psů pro postižené (1krát ročně)
 • třídění odpadu ve třídě – separace starého papíru, plastů a skla (celoročně)
 • sběr kaštanů a žaludů (podzim)
 • vycházky ke krmelci, příprava krmítek na zimu pro ptáčky (zimní období)
 • jarní vycházky do lesa zaměřené na sběr odpadků
 • pomoc s úklidem Krkonoš a Zoologické zahrady ve Dvoře Králové n/L (Akce ke Dni Země)
 • seznámení se s tradičními svátky (Vánoce, Velikonoce, Čarodějnice aj.) spojené s praktickými činnostmi s přírodním materiálem
 • obhospodařování školního pozemku a krkonošské skalky na zahradě školy (celoročně)
 • projektové dny s ekologickou tematikou
 • projektové dny s tematikou Zdravý životní styl (2krát ročně)
 • sportovně turistické vycházky do přírody, branné závody s praktickým využitím teoretických znalostí získaných ve výuce (2krát ročně)
 • poznávací exkurze a výstavy – např. hvězdárna, výstava hub
 • pobyty ve školách přírodě – pro 1. – 9. ročník


Teoretické učivo je doplňováno praktickými činnostmi.

 
    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.