Get Adobe Flash player

Od zimních sportů, historických zbraní k černému divadlu...

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 jsem se svou devátou třídou prožila velice příjemné a přínosné historicko-kulturní dopoledne.

Nejprve jsme navštívili Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, kde nás zajímala právě probíhající výstava "Ať to frčí!" - seznamující nás s proměnami sáněk, bruslí, lyží v průběhu historie i jiných doplňků zimních sportů. V pokladně navíc seděla velmi milá pracovnice muzea, která nám na mou prosbu vstřícně zavolala dalšího velice ochotného pracovníka muzea, pana Vašatu, jenž obeznámil mé žáky s muzejním depozitářem a v krátkosti připravil pro chlapce improvizovanou přednášku o zbraních s jejich ukázkami z období od halapartny z třicetileté války po revolver z války druhé světové. V muzeu se nám všem líbilo, dostali jsme i velkou pochvalu za naše chování, soustředění a zájem. A já ještě jednou vyřizuji také velký dík výše jmenovaným pracovníkům trutnovského muzea.

Pak nám ale už nezbývalo než rychle chvátat do společenského centra UFFO, kde na nás čekalo zajímavé divadelní představení "To nejlepší z černého divadla" (Černé divadlo Jiřího Srnce, Praha). A vskutku nezklamalo! Měli jsme možnost vidět retrospektivní výběr scének z několika původních černodivadelních inscenací, kterým tleskali diváci všech kontinentů. Ať už jsme viděli příběh o pradlence, kufrech, lampách, houslistovi, koni (posledně zmiňovaný se setkal u žáků s největším ohlasem) aj. - po celou dobu se bylo na co se dívat a moci se nechat unášet výborným scénickým, mimickým i hudebním či tanečním zpracováním.

Cestu zpět do školy nám lemoval nejen nově připadnuvší dopolední sníh, ale vraceli jsme se také obohaceni o řadu nových krásných prožitků.

Mgr. K. Javůrková    

(pozn. černé divadlo - princip černého divadla se zakládá na tvůrčím využití jednoduchého triku, tzv. "černého kabinetu"; v praxi to znamená, že černě oblečení herci nejsou z pohledu diváka vidět proti černému pozadí; rekvizity, předměty nebo objekty, se kterými herci pracují, se tak stávají schopné pohybu a tedy i vlastního osobitého života)

... a co si zapamatovali někteří deváťáci

Dne 19. 1. jsme... a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o starších lyžích, bruslích, bobech a podobně. Průvodce nám řekl i řadu věcí o zbraních z války.

D. Schroll

19. ledna jsme navštívili Muzeum v Podkrkonoší a Společenské centrum UFFO. V muzeu jsme si mohli vyzkoušet pár zbraní, půjčovali nám je i do ruky, třeba pušky z prusko-rakouské války nebo meč na sekání hlav. Mohli jsme si prohlédnout také sáňky a brusle z dávné doby. V UFFU jsme byli na černém divadle, ve kterém bylo pár scének za sebou. Nejvíce se mně líbila scénka s koněm (L. A.). Ta byla nejvtipnější.

L. Attl, P. Karásek

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.