Get Adobe Flash player

Profesní orientace - 8. a 9. třída

Ve středu 8. února nás navštívili zástupci Střední školy a Základní školy z Nového Města nad Metují. A proč přijeli...?

Vydali se do naší školy za žáky osmé a deváté třídy, protože právě oni s blížícím se ukončením povinné školní docházky jsou jejich hlavní cílovou skupinou. Snažili se jim co nejlépe přiblížit, jak jejich novoměstská škola vypadá, funguje a co třeba také nabízí.

Nejpodstatnější částí jejich přednášky bylo samozřejmě seznámení s obory, které mohou tamní či budoucí studenti, učni navštěvovat. Dozvěděli jsme se, že mezi nabízené učební obory patří například zámečník-údržbář, farmář, kuchař-číšník, cukrář, květinář-aranžér, pečovatel aj. a že škola plánuje pro příští školní rok otevřít nový obor prodavač.

Přednáška spojená s krátkou besedou byla zajímavá, vystupování přednášejících milé a vstřícné, děkujeme... a čas ukáže, jestli někomu z přítomných usnadnili jejich budoucí důležitou životní volbu a podařilo se jim někoho získat ke studiu pro další vzdělávání.

Mgr. K. Javůrková, výchovný poradce

Důležité informace pro strávníky


Věnujte prosím pozornost informacím, týkajících se platby za obědy na měsíc září 2017. Více zde.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.