Get Adobe Flash player

Návštěva Muzea Podkrkonoší v Trutnově

Koncem února jsem se s osmou třídou a kolegyní Janou Matějkovou vydala v rámci výuky dějepisu do trutnovského muzea (v brzké době ho totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce). Nosnou částí exkurze měla být prohlídka stálé expozice - Bitva u Trutnova 1866, kterou se nám snažila přiblížit p. Křivská. Doplňující částí našeho programu mělo být zhlédnutí výměnné expozice - Ať to frčí!, kterou nás provázel p. Vašata a jehož výklad žáky velice zaujal a předčil naše očekávání.

Přesto jsme se s kolegyní snažily válečnou tematiku žákům zdůraznit i po skončení exkurze.

A z jejich komentáře a ohlasů uvádím níže.

Ve čtvrtek 23. února jsme po hlavním vyučování navštívili Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Měli jsme možnost vidět stálou expozici z bitvy u Trutnova r. 1866. Paní průvodkyně nám vyprávěla o tom, co se dělo a co se stalo v Trutnově během bitvy. Poté jsme mohli zhlédnout exponáty, např. předovky, zadovky, kabáty, přilbice, starý vojenský buben, láhve na vodu atd.

Pak jsme se přesunuli do dolní části muzea, kde jsme viděli vývoj lyží, saní, bruslí, zimního sportovního vybavení aj.

Po návštěvě muzea jsme poodešli na Krakonošovo náměstí. Sešli jsme se u informační tabule k roku 1866 a tam jsme si pověděli o tom, co jsme viděli a slyšeli. V 13. 10 nám skončila exkurze, která se nám líbila.

P. Paluska

Zapamatovala jsem si například, že generál Gablenz spáchal sebevraždu, že Trutnov patřil dříve k Rakousku, že místo muzea byla dříve škola ...             

D. Ejemová

Na exkurzi se mi nejvíce líbilo, co jsem se dozvěděla o vývoji lyží a hůlek, potom se mi velice líbilo, jak jsme si mohli vzít do rukou předovky a zadovky (pušky). Ale jediné, co bych vytkla, že paní průvodkyně mohla říci o bitvě u Trutnova 1866 více zajímavostí! Exkurze se mi velmi líbila.

B. Melínová

Velice se mi to líbilo. Paní nám přiblížila bitvu u Trutnova. Mohla nám však o tom více povědět. Bojovali mezi sebou Rakušáci a Prušáci. Měli zbraně předovky, zadovky a generál Gablenz je pochován na bojišti u svých vojáků ...

M. Vavřinek

Byli jsme na exkurzi v muzeu - na bitvě u Trutnova 1866. Bojovalo mezi sebou pruské vojsko a rakouské vojsko. A v jediné bitvě vyhráli rakouští vojáci. Exkurze mne hodně zaujala a líbily se mi i staré brusle, lyže, saně a jak jsme si vyzkoušeli předovky a zadovky. Pruské vojsko mělo zadovky, Rakousko mělo předovky. Ale zadovka byla lepší. Chtěl bych si exkurzi zopakovat.

T. Hofmann

Mě zaujaly sáně a lyže, jak dříve jezdili na lyžích a na saních. Zaujal mne pán svým proslovem. Pak se mi líbilo, jak jsme si mohli obtěžkat zbraně, ti vojáci to neměli lehké, táhnout je několik kilometrů a vlastně celé dny. Dále mne zaujal příběh o lyžaři, který umrzl (pozn. Hanč a Vrbata) ...  Tato exkurze byla poučná a vím alespoň něco dalšího o našem městě.

A. Kárászová

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.