Get Adobe Flash player

Volba povolání

cimg1265 resizeVstup do nového roku 2014 byl pro naše žáky devátého ročníku rovněž důležitým vstupem do jejich dalšího života a následného vzdělávání… Nezadržitelně se přiblížila doba rozhodnutí, a to pokud možno – co nejsprávnějšího!

Proto nás již v průběhu měsíce ledna čekaly dvě zcela konkrétní akce.

Nejprve jsme 17. ledna navštívili poradenské středisko na Úřadu práce v Trutnově – IPS (Informační a poradenské středisko), kde nás očekávala Mgr. Erika Lášková a kde jsme si vyslechli její přednášku spojenou s besedou, během níž mohli sami žáci zauvažovat nad vhodností a přiměřeností případné vlastní volby, klást dotazy poté, co byli seznámeni s potřebami a úskalími současného trhu práce, s pracovními možnostmi a nabídkami v našem regionu aj.

Bylo chvályhodné, že přednášející se snažila vtahovat žáky konkrétními otázkami do dění kolem nich a upozorňovat je na důležitost seberozvoje, chuti na sobě pracovat, vzdělávat se, zlepšovat se a neustále zdokonalovat, být něčím odlišný a pro zaměstnavatele zajímavým.

Nevím, zdali si všichni plně uvědomují vážnost svých rozhodnutí, ať je jejich volba tedy co nejšťastnější a přispěje jim k naplnění životních cílů.

O pár dnů později proběhla druhá z plánovaných akcí. 22. ledna se konala schůzka s rodiči, zákonnými zástupci žáků, kde opět hlavním tématem bylo další vzdělávání jejich dětí, dostalo se jim potřebných zásadních informací, předány byly veškeré důležité materiály a prostor byl dán i diskusi…

Více prověří už jen čas… Přejme jim tedy profesní úspěch v době dosti neutěšené s vysokou mírou nezaměstnanosti.

(fotogalerie zde)

Mgr. Kateřina Javůrková,
výchovný poradce
   

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.