Get Adobe Flash player

Návštěva ze střední školy

V rámci výuky předmětů Volba povolání a Občanská výchova se k nám dostavili zástupci pedagogů a studentů SOŠ ochrany osob a majetku z Malých Svatoňovic, kteří si pro žáky 8. a 9. třídy připravili program, sestávající ze dvou částí.

Prvním bodem byla přednáška zabývající se především problematikou právních důsledků dosažitelnosti věku patnácti let, po níž se žáci z učebny přemístili do tělocvičny naší školy, kde následoval druhý bod programu. Studenti výše jmenované střední školy zde předvedli našim žákům ukázky z jejich výuky zaměřené na využití různých bojových technik, prvků sebeobrany aj.

Děkujeme zástupcům dané SOŠ za jejich návštěvu a budeme se těšit někdy příště na shledanou...

Mgr. K. Javůrková 

Co si zapamatovali a jak se k celé akci vyjadřují naši žáci
(úryvky z textů)

...pan profesor povídal o zákonech a paragrafech... V osmnácti (to jsme plnoletí) si můžeme udělat řidičský průkaz, založit firmu...
Ve druhé části přednášky nám ukázali pár prvků z bojových umění (karate, judo) a pro dívky pár chvatů k sebeobraně. Nejodvážnější si to mohli vyzkoušet, byli mezi nimi: Jirka Matyska, Dominik Erben, Anna Kárászová, Dominika Ejemová, David Papuča.

Přednáška se mně moc líbila.

B. Melínová, 8. tř.

...pán nám začal povídat i o tom, že se nesmí volat na tato telefonní čísla - 150, 155, 156, 158, 112, když nic nepotřebujeme...

A pak jsme se přesunuli do tělocvičny a tam na nás čekali dívka a chlapec, kteří byli převléknutí na karate. Chlapec nám vykládal o karate, pak nám také s dívkou něco, co se dělá na karate, ukázali. Bylo to zajímavé. Ukázali nám triky, jak zastavit soupeře. Potom nám i dovolili, kdo chce, ať si to zkusí. Nejdříve jsme se všichni styděli, ale šli jsme to zkusit.

D. Ejemová, 8. tř.

Dne 8. 11. jsme se zúčastnili besedy... Přednášel hodný pán o různých zákonech, a jak se vůbec máme chovat. Potom jsme šli do tělocvičny a mohli jsme si zkusit bojové chvaty.

J. Matyska, 8. tř.

Plavecký kurz - 3. lekce


Ve středu 19. 9. proběhne třetí lekce plavání pro žáky z 2. – 5. třídy.    


esf-horizontalni eu-img msmt-img opvk-img

   Škola je příspěvkovou organizací. Projekty a provoz této školy jsou spolufinancovány Evropskými fondy, MŠMT České republiky a Městem Trutnov.