Přednáška o mineralogii - 5. třída

Pátá třída se nyní učí v hodinách přírodovědy o neživé přírodě. Povídali jsme si o nerostech, rudách, drahých kovech, horninách, půdě, surovinách z neživé přírody... Ke zpestření výuky pozvala paní učitelka studenta Střední průmyslové školy Trutnov M. Komína, který se již osm let zabývá mineralogií. Přinesl nám ukázat část své poměrně rozsáhlé sbírky a povyprávěl nám o tom, jak sbírku obohacuje, jak získává nové a někdy i opravdu hodně vzácné přírůstky, jak se který nerost či hornina jmenuje a z čeho je složena. Z jeho slov jsme pochopili, že se tomuto koníčku nevěnuje ze zištných důvodů, ale chce budoucím pokolením zanechat geologické unikáty, které vznikaly po miliony let v přírodě...

Mgr. Jana Prokopcová