AKTUALITY

INFORMACE K TESTOVÁNÍ
- je povinné 2 x týdně v pondělí a ve čtvrtek

- jedná se o neinvazivní samotestovací sady (samotný test nebolí a ani není nepříjemný)

- pokud se žák neotestuje, nemůže se účastnit školní výuky, zůstává doma a vzdělává se distančně (není ale zajištěna online výuka)

- žákům 1. a 2. třídy při testování mohou asistovat rodiče (při vstupu do školy musí mít ochranné pomůcky)

- testováni nemusí být žáci, kteří doloží písemné potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 v uplynulých 90 dnech

POKUD SE NĚKDO NECÍTÍ DOBŘE, nebo má dokonce příznaky onemocnění Covid 19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Zde je zveřejněn Kontrolní seznam příznaků Covid-19 u dětí, žáků a studentů.

Nabízíme k prostudování i Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách.

METODICKÝ POKYN K UKONČOVÁNÍ KARANTÉNY
Vážení rodiče,

v následujícím dokumentu zveřejňujeme Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o ukončování karantén u rodinných kontaktů.

MP k ukončování karantény

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021
V pondělí 4. 1. 2021 se žáci 1. i 2. stupně vrací do režimu, podle kterého škola fungovala před vánočnímu prázdninami. Nemění se rozvrhy ani provoz školní družiny.

Je potřeba si na stánkách strava.cz zkontrolovat přihlášené obědy.

Školní autobus dle posledních informací jezdí podle běžného jízdního řádu (pokud nastanou změny, budeme Vás včas informovat).

Volby do Školské rady
Volby do školské rady

školní rok 2020/2021 – 2022/2023

dle § 167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb.

zákonní zástupci

Vážení rodiče,

volby do školské rady pro volební období 2020-2023 proběhnou od pátka 9. 10. do pondělí 12. 10. 2020, a to elektronickým způsobem hlasování. V elektronické žákovské knížce bude po celou dobu aktivní hlasovací anketa.

Volbu členů školské rady provedete označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka). V anketě může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Za každého žáka školy může být „oprávněnými osobami“ zaslán pouze jeden hlas.

Voleni jsou dva kandidáti, které označíte.

1. Bohumila Daňková – 50 let, pěstounka

2. Alena Hantlová – 41 let, OSVČ

3. Eva Musilová – 45 let, zdravotní ošetřovatelka
 
 

NAŠE ŠKOLA UČÍ DĚTI TO, CO V JINÝCH ŠKOLÁCH, A ZÁROVEŇ ...

  • poskytuje kvalifikovanou péči dětem, které mají specifické poruchy učení, logopedické obtíže, ADHD, poruchy pozornosti či autistického spektra
  • má nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje více času pro každého žáka, výrazně individuální přístup a jeho rozvoj
  • vytváří žákům rodinné prostředí, ve kterém se cítí ve škole bezpečněji; první roky ve škole děti tráví bez zbytečných stresů ze špatných známek či neúspěchu
  • slovní hodnocení nabízí na 1. i 2. stupni (žáci 2. stupně jsou hodnoceni i známkami)
  • žákům, kteří mají výrazné potíže, zajišťuje pomoc pedagogických asistentů (v každém ročníku je zajištěn jeden asistent)
  • pokud doporučí odborné pracoviště (PPP, SPC) individuální vzdělávací plány pro žáky v jakémkoliv ročníku, učitelé je spolu s rodiči a žáky konzultují a dodržují jejich obsah

Zjistit více o škole

 

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte na naši školu nějaký dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci, napište nám. My se vám co možná nejdříve ozveme.