AKTUALITY

ŘEDITELSKÉ VONO
V naší škole ve dnech 27. 9. a 25. – 26. 10. NEBUDOU VYHLÁŠENY dny ředitelského volna.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ
- v pondělí 6. 9 a ve čtvrtek 9. 9. se uskuteční ve všech třídách dle nařízení MŠMT testování

- jedná se o neinvazivní samotestovací sady (samotný test nebolí a ani není nepříjemný)

- pokud se žák neotestuje, musí mít po celou dobu ve třídě i ve společných prostorách respirátor

- žákům 1. a 2. třídy při testování mohou asistovat rodiče (při vstupu do školy musí mít ochranné pomůcky)

- testováni nemusí být žáci, kteří doloží písemné potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 v uplynulých 180 dnech, jsou plně očkovaní (od očkování musí uplynout minimálně 10 dnů) nebo se prokáží potvrzením o testování mimo budovu školy

POKUD SE NĚKDO NECÍTÍ DOBŘE, nebo má dokonce příznaky onemocnění Covid 19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Zde je zveřejněn Kontrolní seznam příznaků Covid-19 u dětí, žáků a studentů.

Nabízíme k prostudování i Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte na naši školu nějaký dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci, napište nám. My se vám co možná nejdříve ozveme.