Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestože mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem učit v běžném typu základní školy. Do školy přijímáme žáky, kteří trpí některou specifickou poruchou učení – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií. Dále se zaměřujeme na odbornou péči o žáky s poruchami autistického spektra, ADHD či s logopedickými potížemi. Zařazení dítěte do školy vždy konzultujeme s odborníky v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.

NAŠE ŠKOLA UČÍ DĚTI TO, CO V JINÝCH ŠKOLÁCH, A ZÁROVEŇ ..

    Poskytuje kvalifikovanou péči dětem, které mají logopedické obtíže, ADHD, poruchy pozornosti či autistického spektra.
    Má nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje více času pro každého žáka, výrazně individuální přístup a jeho rozvoj.
    Vytváří žákům rodinné prostředí, ve kterém se cítí ve škole bezpečněji; první roky ve škole děti tráví bez zbytečných stresů ze špatných známek či neúspěchu.
    Slovní hodnocení nabízí na 1. i 2. stupni (žáci 2. stupně jsou hodnoceni i známkami).

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte na naši školu nějaký dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci, napište nám. My se vám co možná nejdříve ozveme.