AKTUALITY

Vstup do budovy školy

1. září mohou vstoupit do školy kromě žáků pouze rodiče prvňáčků. Vezměte si, prosím, roušku.

S ostatními žáky se jejich doprovod rozloučí před budovou školy.

Ani v dalších dnech není vstup do školy povolen bez předchozí domluvy s vyučujícím.

Zahájení školního roku
Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok zahájíme v úterý 1. září v 8.30 hodin.

Žáci stráví se svými třídními učiteli 1 vyučovací hodinu (do 9.30 hodin).

Pro děti z 1. – 5. třídy bude v provozu školní družina do 15:30 hod.

První školní týden se bude řídit dle pokynů, které žáci obdrží písemně 1. září.

Organizace výuky bude vycházet z manuálu MŠMT. Nosit roušky ve škole v současné chvíli není nutné, se zvýšenou hygienou naopak počítat musíme.

 
 

NAŠE ŠKOLA UČÍ DĚTI TO, CO V JINÝCH ŠKOLÁCH, A ZÁROVEŇ ...

  • poskytuje kvalifikovanou péči dětem, které mají specifické poruchy učení, logopedické obtíže, ADHD, poruchy pozornosti či autistického spektra
  • má nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje více času pro každého žáka, výrazně individuální přístup a jeho rozvoj
  • vytváří žákům rodinné prostředí, ve kterém se cítí ve škole bezpečněji; první roky ve škole děti tráví bez zbytečných stresů ze špatných známek či neúspěchu
  • slovní hodnocení nabízí na 1. i 2. stupni (žáci 2. stupně jsou hodnoceni i známkami)
  • žákům, kteří mají výrazné potíže, zajišťuje pomoc pedagogických asistentů (v každém ročníku je zajištěn jeden asistent)
  • pokud doporučí odborné pracoviště (PPP, SPC) individuální výukové plány pro žáky v jakémkoliv ročníku, učitelé je spolu s rodiči a žáky konzultují a dodržují jejich obsah

Zjistit více o škole

 

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte na naši školu nějaký dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci, napište nám. My se vám co možná nejdříve ozveme.