V ČEM JE NAŠE ŠKOLA SPECIFICKÁ ?

  • Zaměřujeme se na žáky, kteří mají specifické vzdělávací potřeby
  • Kolektiv budujeme na potřebách žáků, nikdo nevyčnívá a nikdo není opomíjen
  • Svůj přístup stavíme na osobní angažovanosti a zájmu o děti
  • Náš pedagogický tým je specifický, stejně jako potřeby žáků
Zjistit více o škole

PROČ DÁT DÍTĚ PRÁVĚ K NÁM ?

  • Vaše dítě si u nás nebude připadat "jiné"
  • Své speciální potřeby nebude považovat za nedostatek
  • Bude součástí chápajícího a přátelského kolektivu
  • Nebude se muset přizpůsobovat systému, ten je přizpůsoben potřebám dětí
Zaslat dotaz do školy

 

CO JE TO TA INKLUZE ?

Inkluze znamená odklon od diagnostických kritérií. Inkluzi odpovídá výrok "každý člověk je individualita". K jinakosti se v rámci inkluze přistupuje jako k něčemu přirozeně danému. Jelikož jinakost je v každém kolektivu přirozená, není třeba dále rozdělovat lidi podle dalších (diagnostických) kritérií.

Překážkou pro aplikaci inkluze v běžných školních kolektivech je však nedostatečné personální obsazení, kdy pedagog není schopen poskytnout individuální přístup několika žákům v rámci celého třídního kolektivu a tito žáci se specifickými potřebami jsou pak vystavováni nadměrnému stresu okolí. Inkluze se tak v praxi často stává spíše exkluzí, kdy jsou žáci vyčleňováni z kolektivu právě pro jejich specifické potřeby učení a zvýšení nároku na výkon pedagogické práce. Suplování výkonu pedagoga asistentem je pak pouhou snahou splnit formální povinnost aplikace inkluze v dané škole bez vize dlouhodobého přínosu.

U nás inkluzi nenajdete, kolektiv žáků v naší škole je charakteristický podobnými vzdělávacími potřebami. Inkluze žáků do kolektivu dětí, které takové individuální potřeby nemají proto není potřeba. Vašim dětem dáváme maximální péči a dopřáváme jim možnost osobního růstu v prostředí, které je jim blízké.

Zjistit více o inkluzi

 

JAK SE U NÁS DĚTI BAVÍ

V rámci školních i mimoškolních aktivit pořádáme s dětmi nejrůznější poznávací výlety. Naši žáci se pravidelně účastní soutěží ať už z oblasti sportovní nebo vědomostní.
Nejsme jenom vzdělávací instituce, ale snažíme se podporovat i sociální rozvoj dětí prostřednictvím společně trávených chvil, proto pořádáme i mimoškolní setkání s rodiči, opékání buřtů, přespání ve škole a další akce, které děti baví.
Proghlédnout galerii akcí

 

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte na naši školu nějaký dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci, napište nám. My se vám co možná nejdříve ozveme.