Logopedická péče

Je známou věcí, že pro příznivý rozvoj dítěte má řeč a obecně jeho schopnost komunikovat, zásadní význam. Úroveň řečových dovedností a zvládnutí mateřského jazyka úzce souvisí s budoucí školní úspěšností.

Logopedická péče v naší škole je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s vadami řeči, včetně žáků se specifickými poruchami učení.

Úprava řečových vad je velmi citlivou záležitostí. Pro dosažení co nejlepších výsledků je nezbytná spolupráce rodičů s logopedem. Aby se výslovnost upravené hlásky spolehlivě zabydlela v řeči dítěte, musíme počítat s časovou rezervou asi tří měsíců. Správnou výslovnost je třeba po nácviku s logopedem také zafixovat a zautomatizovat. Toho lze dosáhnout jen soustavným a pravidelným nácvikem v rodině. Třikrát dvě minuty za jedno odpoledne (třeba při procházce nebo hře) věnované Vašemu dítěti se Vám v budoucnu několikanásobně vrátí a vyplatí. Chcete-li mít i po stránce řečového vývoje Vašeho syna či dcery čisté svědomí, hodně si povídejte, zpívejte, řeč spojujte s pěknými zážitky. Cvičte v klidu, vždy jen po minutách (vícekrát denně), ve výrazech, kterým dítě rozumí. Pak zažijete Vy i Vaše dítě pocit úspěchu.

V naší škole poskytuje kvalifikovaná speciální pedagožka logopedickou péči dětem 1 – 2x týdně, a to v závislosti na rozsahu logopedických potíží. Úzce spolupracuje s rodiči i vyučujícími, zejména na 1. stupni. ů. Správnou výslovnost je třeba po nácviku s logopedem také zafixovat a zautomatizovat. Toho lze dosáhnout jen soustavným a pravidelným nácvikem v rodině. Třikrát dvě minuty za jedno odpoledne (třeba při procházce nebo hře) věnované Vašemu dítěti se Vám v budoucnu několikanásobně vrátí a vyplatí. Chcete-li mít i po stránce řečového vývoje Vašeho syna či dcery čisté svědomí, hodně si povídejte, zpívejte, řeč spojujte s pěknými zážitky. Cvičte v klidu, vždy jen po minutách (vícekrát denně), ve výrazech, kterým dítě rozumí. Pak zažijete Vy i Vaše dítě pocit úspěchu.