TÝM ZŠ

Základní škola

Mgr. Stanislava Tejchmanová – ředitelka

Mgr. Jana Prokopcová – zástupkyně ředitelky

Mgr. Kateřina Javůrková - výchovný poradce

Mgr. Dana Vondráčková - metodik prevence

Třídní učitelé na 1. stupni

Mgr. Jana Prokopcová - 1. třída

Mgr. et Mgr. Martina Glazarová - 2. třída

Mgr. Květa Hetflejšová - 3.A třída

Mgr. Dana Vondráčková - 3.B třída

Jana Kubasová – 4. třída

Mgr. Jana Podlipná - 5. třída

Mgr. Kateřina Gécová - MD


Učitelé na 2. stupni

Mgr. Jitka Fendrychová

Mgr. Aleš Hilbert

Mgr. Jana Čanigová

Mgr. Dana Šoltésová

Mgr. Kateřina Javůrková

Karolína Javůrková, DiS.

Asistenti pedagoga

Václav Hovorka

Karolína Fejtková

Jiří Švertšal

Petra Matoulková - MD

Martina Fialová

Naděžda Jonášová

Margita Trojanová

Ivana Langerová

Petra Fidrová

Marie Tylová

Robert Drápal

Lenka Čížková
Školní družina

Naďa Jónášová

Bc. Robert Drápal
Ostatní zaměstnanci

Dagmar Bucková - hospodářka

Ivana Brunátová - školnice, pomocná kuchařka

Oldřich Komín - údržbář

Kamila Tejchmanová - uklizečka - MD