TÝM ZŠ

Základní škola

Mgr. Stanislava Tejchmanová – ředitelka

Mgr. Jana Prokopcová – zástupkyně ředitelky

Mgr. Kateřina Javůrková - výchovný poradce

Mgr. Dana Vondráčková - metodik prevence

Třídní učitelé na 1. stupni

Mgr. Květa Hetflejšová - 1. třída

Jana Kubasová - 2. třída

Mgr. Jana Podlipná - 3. třída

Mgr. Jana Prokopcová – 4. třída

Mgr. et Mgr. Martina Glazarová - 5. třída


Učitelé na 2. stupni

Mgr. Jana Čanigová

Mgr. Dana Šoltésová

Mgr. Jitka Fendrychová

Bc. Aleš Hilbert

Mgr. Dana Vondráčková

Mgr. Kateřina Javůrková

Bc. Eleanor Anna Porubská

Asistenti pedagoga

Václav Hovorka

Karolína Fejtková

Jiří Švertšal

Veronika Foltýnková

Petra Matoulková

Martina Fialová

Naděžda Jonášová

Margita Trojanová

Ivana Langerová

Petra Fidrová

Lenka Čížková

Vychovatelky ŠD

Karolína Fejtková

Naděžda Jonášová
Ostatní zaměstnanci

Dagmar Bucková - hospodářka

Ivana Brunátová - školnice, pomocná kuchařka

Oldřich Komín - údržbář

Aneta Lombartová - uklizečka