Logopedická péče

V naší škole poskytuje kvalifikovaná speciální pedagožka logopedickou péči dětem 1 – 2x týdně, a to v závislosti na rozsahu logopedických potíží. Úzce spolupracuje s rodiči i vyučujícími, zejména na 1. stupni. Správnou výslovnost je třeba po nácviku s logopedem také zafixovat a zautomatizovat. Toho lze dosáhnout jen soustavným a pravidelným nácvikem v rodině. Třikrát dvě minuty za jedno odpoledne (třeba při procházce nebo hře) věnované Vašemu dítěti se Vám v budoucnu několikanásobně vrátí a vyplatí. Chcete-li mít i po stránce řečového vývoje Vašeho syna či dcery čisté svědomí, hodně si povídejte, zpívejte, řeč spojujte s pěknými zážitky. Cvičte v klidu, vždy jen po minutách (vícekrát denně), ve výrazech, kterým dítě rozumí. Pak zažijete Vy i Vaše dítě pocit úspěchu.