Konzultační hodiny

Zákonní zástupci žáků mohou po domluvě s vyučujícími využít také konzultační hodiny. Naše zkušenosti ukazují, že nejlepší variantou konzultací o úspěších či neúspěších ve škole je setkání rodičů a dítěte s učitelem. Podmínkou takového setkání je jediné - v předstihu si přímo s konkrétními vyučujícími domluvit přesný čas návštěvy (telefonem, e-mailem).