Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestože mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem učit v běžném typu základní školy. Do školy přijímáme žáky, kteří trpí některou specifickou poruchou učení – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií. Dále se zaměřujeme na odbornou péči o žáky s poruchami autistického spektra, ADHD či s logopedickými potížemi. Zařazení dítěte do školy vždy konzultujeme s odborníky v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.


NAŠE ŠKOLA UČÍ DĚTI TO, CO V JINÝCH ŠKOLÁCH, A ZÁROVEŇ ...

    Poskytuje kvalifikovanou péči dětem, které mají logopedické obtíže, ADHD, poruchy pozornosti či autistického spektra.
    Vytváří žákům rodinné prostředí, ve kterém se cítí ve škole bezpečněji; první roky ve škole děti tráví bez zbytečných stresů ze špatných známek či neúspěchu.
    Má nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje více času pro každého žáka, výrazně individuální přístup a jeho rozvoj.
    Slovní hodnocení nabízí na 1. i 2. stupni (žáci 2. stupně jsou hodnoceni i známkami).
 
 

Pokud máte na naši školu nějaký dotaz, který nevyžaduje osobní konzultaci, napište nám. My se vám co možná nejdříve ozveme.