Tvrdé a měkké slabiky

Měkké a tvrdé souhlásky poznávají druháčči nejen v hodinách českého jazyka...