Výtvarná dílna

S novým školním rokem jsme mezi námi přivítali i několik nových spolužáků. Abychom se lépe poznali, uspořádali jsme druhý školní den výtvarnou dílnu. Děti tvořily ve skupinkách, jejichž složení se neustále měnilo. Nešlo tedy jen o relaxaci při kreslení mandal, ale žáci trénovali i schopnost vcítit se do pocitů druhého, domluvit se na výsledném díle, umět slušně podat svou představu a obhájit ji nebo dojít k výslednému kompromisu.