PORUCHY CHOVÁNÍ

HLAVNÍ ZNAKY

- poruchy pozornosti (dítě se nedokáže soustředit a nevydrží pracovat tak dlouho)

- zvýšená aktivita (neposednost, roztěkanost

- impulzivnost (zbrklost, přebíhání od jedné činnosti k druhé) – mnohdy vede k dalším problémovým jevům, jako je lhaní, krádeže a někdy i žhářství

- zhoršená pohybová koordinace (zejména v oblasti jemné motoriky – zavazování tkaniček, zapínání knoflíků), vyskytují se i poruchy hrubé motoriky – při učení na kole, při skákání, kopání a házení míče

- poruchy krátkodobé paměti (nové poznatky musejí být nejprve po určitou dobu uchovávány, aby mohly být upevněny a uloženy v dlouhodobé paměti)

- nepružnost (dítě si často zatvrzele stojí na svém a odmítá měnit své zvyklosti, na změny reaguje podrážděně, někdy výbuchem hněvu)

- narušené sebehodnocení

- problémy ve vztazích s vrstevníky (problémy se sebepřijetím, u mnoha z nich se projevuje citová povrchnost)

- poruchy spánku (časté mluvení ze spánku, noční děsy a někdy i chození ve spaní)

- narušený stravovací režim (často mívá hlad a žízeň, někdy i vybíravost v jídle)

- poruchy vyjadřování (porucha výslovnosti, obtíže s mluveným projevem)


U všech dětí s ADD se nemusí vyskytovat všechny uvedené příznaky.

SPECIFIKA VÝCHOVY U DĚTÍ S PORUCHOU CHOVÁNÍ

Zlepšení pozornosti docílíme:

1. v prostředí, které dítě nerozptyluje,

2. rozdělením práce do krátkých úseků,

3. různorodými formami činností,

4. odměnami za splněné úkoly.


Léčba medikamenty se hodnotí zkoumáním vlivu léků na pozornost a krátkodobou paměť dítěte.